..Selamat Datang Ke Blog PPKI SMK Mutiara.. Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama..

Friday, February 17, 2012

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 1 Tahun 2012

Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 1 Tahun 2012 adalah mengenai Pengurusan Elaun Murid Berkeperluan Khas Bagi Murid Dalam Kategori Orang Kurang Upaya (OKU). Surat Pekeliling ini adalah pindaan dan penambahbaikan terhadap Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2009. Pindaan dan penambahbaikan dari aspek:

  • Kelayakan murid
  • Kadar elaun
  • Peranan dan tanggungjawab
  • Tatacara permohonan
  • Tatacara pembayaran
  • Tatacara pemberhentian / penarikan balik / penangguhan pembayaran elaun
  • Tatacara pertukaran pelajar / murid
  • Penyelarasan dan pemulangan baki peruntukan
  • Borang permohonan
  • Borang permohonan pengeluaran wang elaun murid berkeperluan khas
Maka, dengan adanya SPK Bil.1 Tahun 2012 ini SPK Bil. 3 Tahun 2009 adalah terbatal. SPK Bil.1 Tahun 2012 berkuatkuasa 17 Februari 2012.

Boleh muat turun SPK Bil. 1 Tahun 2012 di sini


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
: : Semulia-mulia manusia ialah orang yang punya adab yang merendah diri ketika berkedudukan tinggi, memberi kemaafan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat : :
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *