..Selamat Datang Ke Blog PPKI SMK Mutiara.. Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama..

Tuesday, October 9, 2012

Sejarah Penubuhan PPKI SMKM

Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara (SMKM) yang dahulunya dikenali sebagai SMK Membedai terletak 6 kilometer dari Pusat Bandar WP Labuan. SMKM merupakan sekolah menengah pertama yang mempunyai Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) di WP Labuan.

PPKI SMKM mula ditubuhkan pada tahun 2002. Berikut merupakan data guru, Pembantu Pengurusan Murid (PPM) dan murid mengikut tahun:-
TAHUN
BILANGAN
MURID
PPM
GURU
2002
5
0
2
2003
15
0
4
2004
20
0
4
2005
28
0
3
2006
32
0
9
2007
37
0
11
2008
37
2
12
2009
34
2
13
2010
44
3
12
2011
39
4
15
2012
67
3
14
Biro Pendidikan Khas PIBG telah ditubuhkan secara rasmi dalam tahun 2007.

Manakala kelas Disleksia pula dibuka pada tahun 2010. Berikut merupakan data bagi guru dan pelajar Disleksia:-
TAHUN
BILANGAN
MURID
GURU
2010
7
2
2011
10
3
2012
12
3* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
: :•• kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran ••: :

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *